O nás

Art Bank je obchodná spoločnosť, ktorá sústreďuje vlastné a cudzie peniaze na financovanie založených výtvarných diel.

Vytvorili sme unikátny systém finančnej podpory predaja/kúpy výtvarných diel, v ktorom je finančno- investorská funkcia rovnocenná, resp. nadradená funkcii esteticko-zberateľskej. Jeho základom je poskytnutý úver na vybraté výtvarné dielo, ktoré považujeme za reálne aktívum. V našom systéme investor výtvarné dielo nekupuje, len ho dočasne financuje za vopred dohodnutých podmienok (nominálna výška úveru, úroková sadzba, doba splatnosti, záložný inštrument).

Art Bank, a.s. je spoločnosť, ktorá úverový systém inštitucionálne „zastrešuje“, určuje podmienky poskytovania/prijatia úverov a zabezpečuje tak vyvážený vzťah medzi veriteľom a dlžníkom (majiteľom výtvarného diela). Vo vlastnom záujme Art Bank dbá na znižovanie, resp. elimináciu rizík, ktoré môžu medzi veriteľom a dlžníkom vzniknúť.

Veriteľ poskytne úver Art Bank, ktorá sa tak stáva jeho dlžníkom. Veriteľ si vyberie konkrétne výtvarné dielo, na ktoré úver Art Bank poskytne. Art Bank získaný úver poskytne svojmu dlžníkovi, ktorý je majiteľom toho istého výtvarného diela, na ktoré Art Bank úver získal od svojho veriteľa. Vybraté výtvarné dielo sa stáva sprostredkovaným záložným inštrumentom konečného dlžníka vo vzťahu k prvotnému veriteľovi.

Z vlastných zdrojov poskytuje Art Bank úver aj kupujúcim výtvarných diel, na ktoré nemajú v čase kúpy dostatok vlastných finančných prostriedkov.

O nás

Art Bank 2017